Mød de studerende (Virksomhed)

Mød jeres nye kollega i virkeligheden

Karrieredagene er meget mere end et mødested for studerende, virksomheder og organisationer. Vores messer er tætpakkede med foredrag, CV-tjek, portrætfotografering, job galleri, profilregistrering og en masse andre karriererelaterede aktiviteter.

Branding muligheder på messen

Jobgalleri
CV-tjek
Employer Branding-film
Messekatalog
SoMe

På messen er et Jobgalleri, hvor udstillerne har mulighed for at opslå aktuelle ledige stillinger. Jobgalleriet har til formål at give de studerende flere muligheder for at henvende sig til udstillerne, og omvendt får deltagende virksomheder og organisationer således endnu en mulighed for at nå ud til de rette kandidater.

Jobgalleriet fungerer, som en jobbank, jobportal eller jobdatabase på messen, hvor udstillerne har mulighed for at præsentere følgende jobtyper:

• Ledige job til nyuddannede – fastansættelse
• Ledige job til nyuddannede – projektansættelse
• Graduate forløb
• Trainee stillinger
• Studiejob
• Praktikpladser
• Studieprojekt
• Specialesamarbejde
• Mentorordninger
• M.v.

I CV-området er der mulighed for ekstra profilering af jeres virksomhed og organisation, over for de studerende og nydimittender ved at blive en del af det professionelle rådgiverkorps. 

Studerende på messen kan få input til CV og inspiration til ansøgning ved at besøge CV-området og møde en repræsentant fra jeres virksomhed eller organisation (typisk en konsulent, HR-repræsentant, karriererådgiver eller lign.).

Som udstiller på Karrieredagene er det gratis for jer at deltage i CV-området.

I CV-området:
• får hver rådgiver typisk et bord i 2 timer per messe (evt. mere, hvis I ønsker det).
• står både professionelle CV-tjekkere fra eks. faglige organisationer samt HR-repræsentanter fra virksomheder og organisationer.
• står en visitator, som ud fra jeres indsendte ønsker vil sikre, at det netop er studerende/dimittender med de rette studieretninger, der bliver visiteret til jeres bord.

På Karrieredagene har I mulighed for at få vist jeres Employer Branding-film i forbindelse med afholdelse af virkomhedspræsentation/foredrag for de besøgende på Karrieredagene. Erfaringsmæssigt kan vi se, at foredragene er meget velbesøgt, så ved at vise jeres film inden og mellem hvert foredrag vil I blive eksponeret for hundredevis af studerende og nyligt dimitterede.

Jeres film vil blive vist minimum én gang før hvert foredrag – når der ikke er foredrag, kører filmene hele tiden, og I kan på den måde blive vist over for de studerende/ dimittenderne hele dagen.

I ugerne op til Karrieredagene distribueres et gratis messekatalog til de studerende på landets videregående uddannelsesinstitutioner. Kataloget deles også ud på selve messestederne, ligesom det bliver tilgængeligt online på vores sociale medier og her på hjemmesiden. Kataloget indeholder annoncer fra virksomheder/organisationer, der deltager på Karrieredagene samt standplaner, beskrivelser af foredrag og artikler om at bruge messen aktivt i forbindelse med jobsøgning. Langt de fleste kunder vælger  at benytte denne markedsføringsmulighed.

Vores evalueringer viser, at de studerende gør stor brug af kataloget som messe forberedelse og inspiration til jobsøgning. Annoncerne bruges blandt andet til at udvælge virksomheder, som de studerende gerne vil tale med på Karrieredagene og som inspiration til efterfølgende jobsøgning. Vi har også erfaring med, at messekataloget gemmes og bruges efterfølgende.

En annonce i kataloget er således endnu en måde, hvorpå I kan differentiere jer selv fra de andre virksomheder og organisationer på messerne. Derudover giver det jer en mulighed for at blive promoveret i alle byer, da kataloget er landsdækkende.

 

Læs messekataloget for 2020 her: 

På messen og ugerne op til Karrieredagene er både vi og vores kunder og samarbejdspartnere meget aktive på de sociale medier, for at gøre opmærksom på messearrangementerne i alle fire byer. Vi deler gerne jeres content på vores egne sociale medier inden, på og efter messen. Det eneste man skal gøre er, at kontakte os, så sender vi kravspecifikationerne til tekst og billedmateriale på vores sociale medier.

Følg Karrieredagene på Facebook, Linkedin, Youtube og Instagram.

Profiler på Karrieredagene

Karrieredagene henvender sig bredt til alle studerende på sidste del af deres videregående uddannelse samt nyligt dimitterede. Hvis I er på udkig efter ingeniører, økonomer, IT-uddannede, humanister, naturvidenskabelige talenter eller andre højtuddannede, er Karrieredagene det helt rigtige sted for jer at være repræsenteret.

Registrér talenterne fra Karrieredagene

Opbyg en stærk talentpipeline! Når I møder talenter på Karrieredagene, er det vigtigt at bevare dialogen med potentielle kommende medarbejdere. Karrieredagenes talentdatabase Talent Relationship Management (TRM) giver mulighed for en fleksibel og effektiv håndtering af talenterne. Med TRM får I:

Fleksibel og effektiv håndtering af talenter
TRM kan bruges til at registrere og ranke de talenter, I skaber kontakt til på Karrieredagene, Åbent hus og andre events i løbet af året.

Segmenteret kommunikation
Med udgangspunkt i egen opbygget talentdatabase og/eller vores bruttodatabase med mere end 15.000 talenter, har I mulighed for at kontakte målgruppen med jobopslag og lignende.

Langsigtet kommunikationsstrategi / Employer Branding
TRM giver mulighed for at opretholde en langsigtet kommunikationsstrategi og en længere påvirkningstendens, da der kan udsendes løbende information til de talenter man har mødt.

Statistik og responsmåling
Mål effekten af employer branding efter Karrieredagene, Åbent hus, jobdating, samt andre job og karrieremesser og events. Få overblik over hvor mange talenter I registrerer på eventen, hvilke profiler de har osv. Derudover har I også mulighed for at måle effekten elektronisk via din egen hjemmeside (vha. TRM Udvidet). Kontakt os for mere information om talentdatabasen, registrering, anvendelse og lignende.

Evaluering fra studerende

Hvert år evaluerer de studerende og graduates deres besøg på Karrieredagene. Tilfredshedsundersøgelsen nedenfor er fra Karrieredagene 2018.

Tilfreds62%
Meget tilfreds27%
Utilfreds9%
Meget utilfreds2%