Hvor har du hørt om Karrieredagene?

Hvor har du hørt om Karrieredagene?

Efter afvikling af Karrieredagene 2018 foretog vi en spørgeskemaundersøgelse, hvor de deltagende studerende og dimittender blev spurgt om, hvor de havde hørt om Karrieredagene. Vi fik 1891 besvarelser. Størstedelen af deltagerne havde hørt om vores job- og karrieremesse via Facebook. Dernæst angav 27,18 %, at de havde hørt om os via en mail fra deres respektive uddannelsesinstitutioner, og 15,60 % svarede, at de havde hørt om Karrieredagene gennem deres studiekammerater. Se alle besvarelserne herunder!
Banner på universitetsjobbanker7,67%
Email fra min uddannelsesinstitution27,18%
Email / nyhedsbrev fra min faglige organisation / a-kasse8,99%
Email fra Karrieredagene6,77%
Email fra universitetsjobbank2,70%
Messekatalog set på min uddannelsesinstitution10,84%
Flyers / brochurer set på min uddannelsesinstitution12,96%
Plakat set på min uddannelsesinstitution13,64%
Karrieredagene.dk11,37%
Studieintranet på min uddannelsesinstitution3,23%
Særarrangement på Aalborg Universitet 3,33%
På Facebook45,74%
På Linkedin8,99%
Jobindex mail5,18%
Jobindexbanner2,33%
Jobbank.dk mail0,90%
Annoncer / artikler i fagblade1,22%
Plakater/flyers/brochurer på caféer, kollegier, biblioteker, fitness centre m.m.2,54%
Skærme i busser i Aalborg Kommune1,37%
Gennem studiekammerater15,60%
Gennem alumni / Kandidatnetværk2,86%
Gennem socialt netværk uden for studiet (fx familie, venner)7,72%
Gennem klassepræsentationer0,63%
Gennem min praktikplads eller arbejdsplads0,95%
På en virksomheds hjemmeside0,53%
Google2,06%
Andet6,19%